Weergaven:

 

U kunt te allen tijde besluiten om een verzender te weigeren, of het nu gaat om een nieuwe verzender of een reeds aanvaarde verzender.

 • Start uw Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek

  Opmerking: Sommige banken bieden een directe link naar de Zoomit-menu's. Als dit niet het geval is, opent u een willekeurig document in uw banktoepassing en in de rechterbovenhoek van uw document krijgt u toegang tot de menu's (Verzenders - Documenten - Instellingen) van Zoomit.
   
 • Selecteer de rubriek Verzenders

   

 • Selecteer de verzender die u wilt weigeren
 • Kies Weigeren rechts op het scherm
 • Bevestig na het lezen van de informatie met betrekking tot de weigering van een verzender

 

De verzender verschijnt nu als geweigerd in de verzenders lijst

 

U moet deze herhalen voor elke verzender die u wilt weigeren

 

Opmerkingen:

Zoomit biedt u de documenten aan die de verzender u sturen en beslist niet wat er wordt verstuurd of naar wie.
Uw aanvraag om geen documenten meer te ontvangen via Zoomit moet worden verwerkt door de verzender die u een ander leveringskanaal zal voorstellen.

 

Een geweigerde verzender kan u nog steeds nieuwe uitnodigingen sturen om Zoomit te gebruiken, maar u hebt nog steeds de mogelijkheid om deze te aanvaarden of niet. Als u een verzender weigert, kunnen u en de gebruikers die in het verleden toegang hadden, de documenten van deze verzender niet meer raadplegen. Het is daarom belangrijk om uw documenten te bewaren voordat u een verzender weigert. Zie ons hulppagina Een document bewaren

 

In sommige gevallen is het onmogelijk om een verzender te weigeren omdat de knop Weigeren niet in uw schermen verschijnt.