Weergaven:
Isabel 6 geeft u drie aanmeldmogelijkheden. Het token waarmee u inlogt, is ook het token waarmee u ondertekent.
Het ondertekenproces is redelijk vergelijkbaar voor alle drie de opties.