Weergaven:

Zoomit is verwerker van de volgende gegevens:

Gegevens Oorsprong
Voornaam Bank en verzender van documenten
Naam Bank en verzender van documenten
Klanten ID Bank en verzender van documenten
E-mailadres Gebruiker


Als u deze gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, moet u contact opnemen met de verzender van de documenten of uw bank.

Indien u uw e-mailadres wilt wijzigen, kijk even naar onze helppagina: Aanpassen e-mail adres 

Indien u uw e-mailadres wenst te laten verwijderen uit de Zoomit database, gelieve vanuit dat e-mailadres de vraag expliciet te stellen aan privacy-zoomit@codabox.com.