Weergaven:
BelangrijkUw bank voert geen verrichtingen uit op weekenddagen en banksluitingsdagen.
 
 

Er ontbreekt een rekening

 

Het rekeningsaldo of de rekeningafschriften zijn niet bijgewerkt, foutief, of onduidelijk

 

Er ontbreken CODA/CAMT/MT9xx-bestanden of de inhoud is foutief